Vítá Vás
Spolek pro záchranu varhan v Neumětelích

Spolek pro záchranu varhan v Neumětelích, z.s. byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 11. dubna 2019. Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, kteří se sdružili za účelem záchrany a využití varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.

Kostel v Neumětelích je prvně zmiňován ve 14. století. Existence zdejších varhan byla doložena již v 18. století. Současný nástroj postavil pražský varhanář Karel Schiffner v roce 1887. Jedná se o pozdní dílo tohoto renomovaného mistra, celková koncepce nástroje však vychází ještě z osvědčeného a hojně Schiffnerem (zejména v malých venkovských kostelích jako v Neumětelích) stavěného typu menších čistě mechanických varhan se zásuvkovou vzdušnicí, umístěných v zábradlí kůru a s ještě v podstatě klasickou dispozicí.

Varhany byly prohlédnuty dne 26.1.2019 restaurátorem Rudolfem Valentou a dne 1.3.2019 organologem Arcibiskupství pražského Štěpánem Svobodou. Původním účelem prohlídky varhan bylo zjištění, zda jsou tzv. hratelné, a dále zjištění předpokládané výše peněžní částky za jejich vyčištění a naladění. Ukázalo se, že varhany jsou omezeně funkční a lze na ně hrát, jsou však silně rozladěné. Naladit a vyčistit je by nebyl až takový problém. Co je však skutečným a naléhavým problémem, je jejich masivní napadení červotočem. Pokud se varhany ponechají i nadále „v klidu“, bez jakéhokoliv zásahu restaurátora a nebude se na ně občasně hrát, dojde v průběhu příštích pěti let k jejich naprostému a nevratnému zničení! K tomuto závěru došli nezávisle na sobě oba varhanáři.

Naprosto neutěšený stav místních varhan nás přinutil rychle jednat. Rádi bychom dosáhli na celkovou opravu varhan, vytvořili jim v kostele vhodné podmínky a péčí o kulturní a společenské dění v kostele zajistili jejich využití pořádáním varhanních koncertů alespoň 4x do roka (pouť, posvícení, advent a jaro).

Musíme ale jednat rychle a teď! Obracíme se proto na Vás všechny, kterým není osud varhan lhostejný: přispějte jakoukoliv peněžní částkou na záchranu varhan v Neumětelích!

Pomoci můžete příspěvky do veřejné sbírky a to vklady do sbírkové pokladničky při konaných akcích, bezhotovostním převodem na účet spolku č. 188701887/2010 nebo v hotovosti k rukám předsedy spolku. Číslo účtu není náhodné – 1887 je rok stavby zdejších varhan. Další možností jak pomoci je vaše přihlášení se za člena spolku (blíže v sekci Spolek).

Předem velice děkujeme všem dárcům a podporovatelům spolku za všechny dary a podporu. Doufáme, že díky Vaší štědrosti bude brzy možné začít s první etapou záchrany varhan.

Zakládající členové Spolku pro záchranu varhan v Neumětelích:

Mgr. Alena Rydrychová
Ing. Marie Malinská
Eva Rejsková

Neumětely 5. května 2019